Blue Flower

We hebben het er op de wesbite continue over: bewegen met passie.
Maar wat is het eigenlijk en wat kan het voor ons betekenen?

Als we het woord intypen in google, wat vinden we dan? Passie is onder andere een:

  • “hartstocht, drift; hartstochtelijke liefhebberij” (van Dale);
  • “groot verlangen naar iets, of grote liefde voor iets”(online woordenboek);
  • “Drang, drift, hartstocht, gloed, hartstocht, liefde, verliefdheid, vurigheid, vuur en ijver” (mijnwoordenboek.nl)

Waarom een leven dat gedreven wordt door passie?

Passieloos leven (en werken) zorgt voor sleur, verveling en een leven dat zomaar aan je voorbij gaat.
Een leven dat niet maximaal voor voldoening en plezier zorgt. Een leven waarin jouw passie wel centraal staat zorgt daarentegen voor:

  • Intrinsieke motivatie: je besteedt aandacht aan datgene waar je van binnenuit van weet dat je het leuk / interessant vindt. Je wordt van binnenuit gedreven;
  • Oprechte intentie: je doet dingen omdat jezelf echt weet dat dit is wat je moet doen. Je laat je niet leiden door externe factoren zoals meningen van anderen of sociaal wenselijke factoren;
  • Focus op jouw doel(en) en ondernemend gedrag: passie houdt je bij de les. Je doet hetgeen waar je je toe aangetrokken voelt en daar doe je vervolgens meer van;
  • Persoonlijke flow: passie zorgt ervoor dat de tijd naar de achtergrond gaat en dat het lijkt alsof zaken vanzelf gaan. Dit ontstaat wanneer uitdaging en vaardigheid in goede verhouding tot elkaar staan;
  • Een mooiere wereld: wanneer meer mensen leven vanuit hun passie(s), de wereld nog mooier wordt. Mensen doen dan waar ze goed in zijn, waar ze van houden en helpen hiermee (in)direct andere mensen. Daarnaast inspireren ook zij weer anderen mensen om meer te leven vanuit hun passie

De kwaliteit van het leven is wat jij zelf belangrijk vindt. Anderen kunnen wel zeggen dat iets belangrijk is, maar het gaat erom wat jij prettig vindt. Volg je eigen gevoel, luister naar jezelf.