Wat vliegt de tijd...


Alweer 14 jaar geleden is het dat we Cobweb of the MArtial Arts op het internet hebben gezet.
Toen de grootste website van Nederland. Nu is het allemaal anders geworden met Facebook Twitter en Hyvers.
Maar wij bestaan nog steeds. Komende tijd zal er een update plaats vinden van de site.
Cobweb of the Martialarts zal meer van Twitter gebruik gaan maken !!